yanthra

Ayurveda, wat letterlijk betekent 'de kennis van het leven ", is een systeem uit India dat een natuurlijk genezingsproces vooropstelt. Ayurveda is oorspronkelijk ontwikkeld en ervaren door  enkele wijzen uit het oude India vanuit meditatie. (zie historiek )

De studie van Ayurveda omvat kruidengeneeskunde, voedingsleer, lichaamswerk, chirurgie, psychologie en spiritualiteit. Het betreft niet enkel de medische wetenschap, maar  ook  het sociale, ethische, intellectuele en spirituele leven van de mens. Het is bij uitstek een Holistische levensvisie die het hele leven omarmt.

Ayurveda behelst de nauwkeurigheid van de wetenschap maar ook de verhevenheid van de filosofie, poëzie en kunst. Daarom bestaat elk levend wezen volgens de Ayurveda uit ziel, geest en lichaam. Het is de verbinding van deze drie elementen die “de kennis van het leven” vormt. Dat hierin het functioneren van de zintuigen een belangrijke rol speelt mag duidelijk zijn. 

Ayurveda vanuit de dosha's, dhatu's en mala's

Het menselijk lichaam werkt vanuit drie fundamentele inzichten met name de doshas, ​​dhatus en malas.

De dosha's (Vata-Pitta-Kapha) regelen de fysisch-chemische en fysiologische activiteiten via de bio-energieën van het lichaam. Je kan ze als energetische krachten beschouwen, waarbij de verhouding tussen deze dosha’s vanuit de constitutie tegenover de huidige staat, bepalen in welke mate een persoon zich ontwikkeld, door het leven gaat, zich voelt of gezond is.

De dhatu’s vormen de basisstructuur van het lichaam waardoor een aantal specifieke acties kunnen worden uitgevoerd. Ayurveda onderscheidt zeven dhatu’s. Zijn er verstoringen in de dhatu's uit zich dit als ziek zijn.

De mala’s zijn reststoffen uitgescheiden in gewijzigde vorm van de voedinsstoffen nadat ze hun fysiologische functies hebben vervuld in het lichaam. Deze reststoffen geven dikwijls aan in welke mate iemand ziek is en worden dan ook als diagnostisch middel gebruikt om verstoringen in de dhatu’s en dosha’s te herkennen. (urine-stoelgang-zweet)

Deze drie inzichten zijn in een dynamisch evenwicht met elkaar voor het behoud van de gezondheid. Elke verstoring van hun relatieve belang in het lichaam leidt tot ziekte.

Ayurveda vanuit de mahabutha's

Een persoon ervaart de buitenwereld via de vijf zintuigen die hij bezit. De zintuigen zijn de oren, huid, ogen, tong en neus. Deze vijf types van zintuigen zijn de basis waarop het hele universum kan verdeeld worden. Energetisch zijn ze bekend als de vijf mahabhuta’s :

1. Akasha (hemel - ether)

2. Vayu (lucht)

3. Agni (vuur)

4. Jala (water)

5. Prithvi (aarde)

Het lichaam van een individu bestaat en functioneert ook vanuit die vijf mahabhuta’s. Maar ook alle andere wezens en materie kan je deze mahabuta’s toebedelen. In het menselijk lichaam, zijn deze vijf mahabhutas vertegenwoordigd in de vorm van de dosha's, dhatus en mala’s.

Buiten het lichaam, vormen ze ook de energetische basisingrediënten van  kruiden en voeding. De mahabhuta’s zijn evenwichtig verdeeld in het menselijk lichaam. Echter door verschillende chemische activiteiten dreigt dit evenwicht van de mahabhuta’s verstoord te raken. Het lichaam zelf zal steeds de harmonie van de noodzakelijke mahabhuta’s nastreven. Een verstoring van dit evenwicht onder de vorm van onaangepast voedsel en verkeerde levensstijl zal deze harmonie verstoren en eventueel tot ziekte leiden. Het zijn de eerder vermelde dosha’s die de uitdrukking vormen van deze mahabhuta’s.

Begrijp je de werking van de dosha’s, begrijp je ook het ziekteproces en kan je preventief en curatief ingrijpen in het systeem van de mahabhuta’s.

De drie dosha's, die de fysisch-chemische en fysiologische activiteiten uitmaken van het menselijke lichaam langs hun bio-energetische werking, zijn vata (ether en lucht), pitta (vuur en een aspect van het water*), en kapha (water en aarde).

Elk van de drie dosha’s hebben specifieke kenmerken. Elk individu heeft een unieke grondplan van dosha’s verworven bij de geboorte die constant blijft  het hele leven lang (=constitutie). Verstoring van dit grondplan leidt uiteindelijk tot ziekte.

* het element water bij pitta slaat op vloeibare "brandstof" onder de vorm van bv. olieën

Gezondheid volgens Characa Samhita

“Balanced doshas, agni, dhatus and malas, balance of mental and physical activity; a happy, content soul, clarity of the sense perceptions, mental integrity and the ability to focus …”

- Characa Samhita -

Ayurveda en het Open Instituut voor Ayurveda

Ayurveda is een eeuwenoude levenswijsheid uit India en betekent letterlijk de kennis (veda) van het leven (ayur). Zij is ontstaan vanuit een diep begrip omtrent de schepping van alles.

In de historiek gaan we dieper in op bron van waar Ayurveda is ontstaan en zijn betekenis op spiritueel, esotherisch, fysiek en geneeskundig vlak.

Het kader van waaruit die integratie en levensomvattende wijsheid wordt bekeken wordt uitvoerig besproken in de gronsbeginselen . Termen zoals Vata, Pitta, Kapha, dosha's, dhatu's, ...,... komen aan bod.

Zowel curatief als preventief speelt voeding een cruciale rol in uw gezondheid; daarom krijgt de voedingsleer een prominente plaats in de Ayurveda.

De Ayurvedische gezondheidsleer vertrekt vanuit het evenwicht tussen de verschillende dosha's. Is dat evenwicht verstoord kan men op basis van Ayurvedisch diagnostische methoden nagaan welke de oorzken zijn van deze verstoringen. Observatie, bevraging en polsdiagnose vormen hierbij de tools. Het spectrum van remedies voor de Ayurvedische verstoringen komen uitgebreid aan bod.

Dagdagelijks bezig zijn met je eigen geluk en gezondheid is binnen de Ayurveda eigenlijk evident. Men noemt dit de dynacharia of gedragsleer . In dit hoofdstuk bekijken we dieper hoe het gedrag, de seizoen, de gewoonten en persoonlijke verzorging invloed uitoefen op je gezondheid en geluk.

Een belangrijk onderdeel van de Ayurveda is de kruidenleer of dravyaguna. Zowel de klassieke keukenkruiden alsook de meer specifieke Ayurvedisch-medicinale kruiden en hun werkwijzen worden besproken.

Het inhoudelijke van dit hoofdstuk op deze site wordt aangevuld met een Ayurvedisch lexicon en kruiden informatie bank.

 

olifant

 

                                                                                                     


De gegevens op deze site zijn zuiver van informatieve aard en pas bruikbaar na een diagnose door een deskundig geneeskundige, therapeut of voedingsdeskundige. Raadpleeg eerst een deskundige en sla nooit professioneel advies in de wind.

© Open Instituut voor Ayurveda

Kruid van de maand

Jasmijn - Jasminum grandiflorum

jasmijn

Thema van de maand

Gandusha - oilpullen

Gandusha

 

Dossier van de maand

Aften - Mukha paka

Mukhapaka