Ayurveda is een eeuwenoude levenswijsheid uit India en betekent letterlijk de kennis (veda) van het leven (ayur). Zij is ontstaan vanuit een diep begrip omtrent de schepping van alles.

In het oude India, vele duizenden jaren terug, sommigen spreken van 5000 jaar, anderen van nog veel langer geleden, bestonden ziekte van lichaam en geest, net zoals dat vandaag de dag nog het geval is. In een periode waarin de mens op zoek was naar antwoorden op deze en gene ziekten, werd de grote god Brahmaved, schepper van alles, aanbeden of tot de hulp geroepen. In het bezit zijnde van vele duizenden shloka’s (versen uit vier regels waarin alle wijsheid over het leven wordt beschreven) liet de god Brahma, bij oogknippering en bijgestaan door zijn goddelijke artsen de Ashwin tweeling, zijn wijsheid neerdalen op Indra en Daksha prajajapati (=beschermer van het leven). Voor eeuwig zou de hemelse wijsheid langs het hart in de ziel verweven worden. De Ashwan tweeling zou ook voor de mens ongeluk en ziekte voorkomen. Zij worden beschouwd als de deva’s (bovennatuurlijke wezens) van de Ayurvedische geneeskunde.

shloka

Oude wijzen of Rishis hadden dat inzicht omtrent de Ayurveda vanuit hun diepe meditatie en spirituele praktijken verkregen. Zij wilden hiermee eigenlijk kennis en inzichten verwerven omtrent de menselijke fysiologie en gezondheid. De zogenaamde Vedische kennis gaf hen inzicht in de fundamenten van het leven aan de hand van talrijke filosofische en spirituele teksten uit het oude India, veda’s genoemd.

Er zijn vier belangrijke basisveda’s bekend :

1. Rig Veda : Hierin wordt verwezen naar de rituelen van hulde  aan de vijf elementen (water, aarde, vuur, lucht en ether) naar de  goden die moeten zorgen voor het universum.

2. Yajur Veda : Hierin worden de procedures geschetst die bij verandering van die grote vijf elementen tot gebed aanzetten om  bv. bij droogte de regengod aan te spreken, maar ook de vuurgod. Hier ontstond ook het belang en de kennis omtrent het vuur.

3. Sama Veda : Vanuit de stanzas en slokas (verzen) in zangvorm, kwam men tot de vaststelling dat deze een gunstige invloed hadden op de gezondheid door hun eigen vibraties en frequenties.

4. Atharva Veda :  In deze oude geschriften is meer sprake van het medisch gebruik van de planten. Veel van deze planten werden aangeboden aan de goden zoals Brahmi, wat goed is voor de hersenen. De kennis van tal van planten en hun medicinaal gebruik was in deze geschriften al gekend. Maar de Rishi’s begrepen ook het ziekteproces. Ze kenden ook interne anatomie van het dierenrijk. Uit al deze informatie begrepen zij hoe fysiologie is gerelateerd aan onze anatomie, alsook de samenhangen met externe factoren op de interne organisatie van het lichaam. We spreken hier van zo’n 2500 jaar geleden.

Het is dan ook in die Veda’s dat de eerste keer de term Ayurveda schriftelijk opduikt.

De kennis van deze Rishi’s zal ook de basis vormen voor alle verdere geschriften omtrent Ayurveda door de eeuwen heen. De belangrijksten zijn : Charaka Samhita, Sushruta Samhita en Ashtanga Hridayam van Vagbhata.

Characa Samhita

- info volgt -

Sushruta Samhita

- in opmaak-

Asthanga Hridayam

of Vaghabata - in opmaak -

Deze drie belangrijksten zijn zo ongeveer 1200 jaar oud en eigenlijk nog steeds actueel. Toch werden en worden deze teksten vrijwel volkomen aangevuld met de Ayurvedische traditie, waarbij de kennis overgeleverd wordt van vader op zoon en dat reeds vele generaties lang. Dit noemt men deorale traditie (Arthava Veda). Dit is niet zo verwonderlijk omdat de wijsheid van Ayurveda ook verscholen zit in het oude taalgebruik, met name het Sanskriet.

Ayurveda beïnvloedde op zich ook heel wat gezondheidsinzichten zowel in het Oosten als Westen. Zo werden heel wat Ayurvedische werken omstreeks 400 AD in het Chinees vertaald. Omstreeks 700 AD vonden heel wat Chinese academici hun weg naar de Nalanda Universiteit in India om er geneeskunde te gaan studeren.

Naast de Chinese geneeskunde werden ook andere filosofieën en kenniskaders beïnvloed door Ayurveda; oa. boedhisme, kruidengeneeskunde in het Westen hebben tal van inzichten verworven dankzij en met de Ayurveda. Zo vond men tot in de vroege middeleeuwen en dankzij de handel tussen Oost en West heel wat geneeskrachtige kruiden in onze contreien. Asaphoetida (duivelsdrek) is hier maar één voorbeeld van.

In wezen is de Ayurveda door de eeuwen heen dezelfde gebleven. Inzichten en analyses ervan hebben ertoe bijgedragen deze kennis van het leven te verdiepen en te vertalen naar hun respectievelijke tijdsperiodes of zelf regio’s, zoals die waarin wijzelf leven.


De gegevens op deze site zijn zuiver van informatieve aard en pas bruikbaar na een diagnose door een deskundig geneeskundige, therapeut of voedingsdeskundige. Raadpleeg eerst een deskundige en sla nooit professioneel advies in de wind.

© Open Instituut voor Ayurveda

Kruid van de maand

Jasmijn - Jasminum grandiflorum

jasmijn

Thema van de maand

Gandusha - oilpullen

Gandusha

 

Dossier van de maand

Aften - Mukha paka

Mukhapaka