Kasa - hoest (bronchitis) : Open Instituut voor Ayurveda, Nieuwsbrief oktober 2015

Ayurvedamarma.be

Open

Instituut

voor Ayurveda

uw open leeromgeving omtrent Ayurveda

---


 

Nieuwsbrief, oktober 2015

Dossier van de maand : Kasa - hoest

Binnen de ayurveda zal men hoest (kasa) beschouwen als een ziektebeeld op zich. Men onderscheidt vijf soorten hoest, die elk op hun specifieke wijze behandeld worden ...
 
Kasa - hoest 
 

Thema van de maand : Gezondheid

Gezondheid heeft een bijzondere betekenis binnen de ayurveda omdat deze primair en holistisch wordt bekeken itt. de moderne geneeskunde, waar ziekte centraal wordt gesteld ...
 
 

Kruid van de maand : Vasaka (Adhatodica vasica)

Vasa(ka) is het kruid bij uitstek inzetbaar bij tal van vormen van hoest, zowel bij acute als chronische vormen. Dit kruid heeft echter nog tal van andere toepassingsmogelijkheden ...
 
 
 


--
www.evata-ayurveda.be | contact | Facebook 
--