De indeling van de marmapunten op deze website is functioneel. Dit wil zeggen dat de groeperingen zo zijn opgesteld dat ze makkelijkst bruikbaar zijn in de praktijk. Daarom maken we onderscheid als volgt : 

  1. marmapunten van de hoofd-, hals- en nekregio
  2. marmapunten ledematen
  3. marmapunten rugzijde
  4. marmapunten voorzijde

Telkens wordt de sankriet naam vermeld van elk punt met zijn nederlandstalige naam ernaast (zie legende). Verder de anatomische locatie (A), de topografische regio (B), soort marmapunt (C), zijn grootte (D), de energetische invloed (E), behandelvorm (F) en algemene informatie (G) :

Legendemarmapunten

Hoofd-, hals- en nekmarmapunten

Meestal wordt een marmapunten behandeling geïntegreerd in een ayurvedische massage. Bij het behandelen van de marmapunten van het hoofd zal deze vooraf gegaan worden door een shiroabhyangha, een ayurvedische hoofdmassage. Je kan de marmapunten echter ook uitsluitend energetisch behandelen. Weet ook dat één van de 3 hoofdmarmapunten, namelijk Staphani op het hoofd is gelegen.

Overzicht punten hoofd : 

 Marmapuntenhoofd

Specifieke punten : 

Ledematen

Je vindt een aantal punten zowel op het been of voet als op de arm of hand terug. Dit kan het behandelen vergemakkleijken omdat de client zich niet dient uit te kleden als je punten op bijvoorbeeld de hand gaat behandelen.

voorbeeld : Kukundara punt, rugzijde

Kukundararug

 


De gegevens op deze site zijn zuiver van informatieve aard en pas bruikbaar na een diagnose door een deskundig geneeskundige, therapeut of voedingsdeskundige. Raadpleeg eerst een deskundige en sla nooit professioneel advies in de wind.

© Open Instituut voor Ayurveda

Kruid van de maand

Jasmijn - Jasminum grandiflorum

jasmijn

Thema van de maand

Gandusha - oilpullen

Gandusha

 

Dossier van de maand

Aften - Mukha paka

Mukhapaka