Diabetes mellitus of madhumeha

werelddiabetesdagEr wordt wel eens aangenomen dat diabetes mellitus een typische beschavingsziekte is. Niets is minder waar. Reeds in de vroegste vedische geschriften werd gewag gemaakt van dit ziektebeeld, zo’n 1500 jaar voor Christus. Als Asrava in de Atharvaveda wordt voor het eerst iets gezegd over diabetes.

In de oudste en belangrijkste ayurvedische geschriften van oa. Charaka Samhita, Vaghabata en Shusutra Samhita wordt gedetailleerde omschrijving gedaan van de etiologie, pathogenese, symptomatologie en complicaties van diabetes mellitus. Tevens worden allerhande complicaties en gedetailleerde behandelwijzen beschreven.

Rode draad door het hele verhaal van diabetes binnen de Ayurveda in zowel de oorzakelijkheid alsook de behandelingswijze, zijn de drie dosha’s. Hierbij dient gezegd dat madhumeda niet specifiek als tri-dosha ziekte dient beschouwd te worden, maar steeds vanuit de drie dosha’s dient afgewogen te worden in de benadering en behandeling. 

Diabetes is voor iedereen anders en zal ook als dusdanig individueel behandeld worden binnen de ayurvedische geneeskunde.

madhumeha en prameha

In de ayurveda bestaat er een groep van aandoeningen die allemaal gekenmerkt zijn door enerzijds een verhoogde urine-afscheiding (prabhuta mutrata) en anderzijds een pathologische samenstelling van die urine (mutra) of avila mutrata genoemd. Deze groep van wel 20 aandoeningen wordt prameha genoemd.

Madhumeha wordt voornamelijk gelijk gesteld met de “verzoeting” van de urine en het verhoogde “zoetgehalte” in het lichaam in deze groep. Meha betekent in het sankriet, mictie en madhumeha betekent “verhoogde mictie die tot de dood leidt”. Prameha en Madhumeha worden wel eens door elkaar gebruikt maar betekenen dus niet hetzelfde. Madhumeha is dus een veruitwendiging van Prameha.

bron Open Instituut voor Ayurveda 
www.ayurvedamarma.com

Het volledige dossier omtrent diabetes en zijn ayurvedische behandelinghttp://evata-ayurveda.be/index.php/diabetes-mellitus

Kruid van de maand

Jasmijn - Jasminum grandiflorum

jasmijn

Thema van de maand

Gandusha - oilpullen

Gandusha

 

Dossier van de maand

Aften - Mukha paka

Mukhapaka